Képességfejlesztő Óvoda

A Reflextorna Mozgás-és Képességfejlesztő Óvoda a következő helyszíneken várja Önöket!

Oktatási intézményünkben 2,5 éves kortól várjuk a gyermekeket.

FIGYELEM! Budapest XI. Ker. Óvodánkban Sajátos nevelési igényű gyermekeket nem fogad.

Dunaharaszti óvodánkban KORLÁTOZOTT létszámban fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket, 1-1 főt csoportonként.

Budapesti óvodánkról:

Az óvodánk egy XI. kerületi modern irodaház földszintjén helyezkedik el a Kopaszi-gát közelében.
250 nm-en 3 csoportszoba, 1 tornaszoba és 1 fejlesztőszoba áll rendelkezésünkre. A gyerekeket elkerített óvoda kertünkben levegőztetjük, gyakorta sétálunk a Kopaszi-gáton.
Óvodánk családias 40 főt befogadó oktatási intézmény. 2 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Csoportonként óvodapedagógus és 1 dajka néni gondozza, neveli a gyermekeket.
Logopédust helyben biztosítunk. Fejlesztő pedagógus segíti munkánkat.
Kollégáink mozgásfejlesztő képzéseken részt vett pedagógusok.

Dunaharaszti óvodánkról:

Az óvodánk lakóparki övezetben található, családias, otthonos, nyugodt környezetet biztosítunk gyermekeinknek. 250 nm-en 3 csoportszoba, 1 tornaszoba és 2 fejlesztő szoba áll rendelkezésünkre.
Óvodánk 40 főt befogadó oktatási intézmény. 3 csoportban fogadjuk a gyermekeket.
Minden csoportban 1-1 óvodapedagógus látja el a gyermekek nevelését, a pedagógiai- nevelői munkát minden csoportban 1-1 jól képzett pedagógiai asszisztens látja el, valamit 1-1 dajka néni segíti a gyermekek ellátását.
Logopédust helyben biztosítunk. Fejlesztő pedagógus segíti munkákat.
Kollégáink mozgásfejlesztő képzéseken részt vett pedagógusok.

Fejlesztés az Óvodában

A családias légkör, derű, az egyéni sajátosságokhoz, készségekhez igazított bánásmód, valamint a kiscsoportos foglalkozások segítik a személyiség kibontakozását, értelmi, erkölcsi és szociális képességek fejlődését. Célunk, hogy 2,5 éves kortól iskolába lépésig, olyan szeretetteljes és biztonságos környezetet alakítsunk ki a gyerekeknek, ahol jól érzik magukat, fejlődik személyiségük, kreatívak lehetnek és a fantáziájuk is gazdagodik. Fontosnak tartjuk, hogy minden kisgyermek életkori sajátosságának megfelelő, fejlődését segítő, támogató ingereket a kellő időben kapja meg. Az óvodai nevelés alapprogramját figyelembe véve, annak pedagógiai értékeit, útmutatásait követve dolgoztuk ki a pedagógiai programunkat, kiegészítve a Reflextorna fejlesztési programjával.

Reflextorna programunk segíti a tanulási képességek idegrendszeri megalapozását.

Nálunk a tanulás a játékba integráltan jelenik meg, a játékos megtapasztalások során találkozik a gyermek azokkal az ismeretekkel, amelyektől gazdagodik az értelmi képessége, fejlődik a gondolkodása, érik beszédészlelési és beszédértési funkciója. A mozgásfejlesztő programunkkal, támogatjuk az idegrendszer érését heti 4 alkalommal, fejlesztő tornán vesznek részt gyermekeink, az 5. napon az óvodai testnevelés anyagát dolgozzuk fel. A kiscsoportosok középsős koruk végéig szenzomotoros tréningen vesznek részt, az iskolára készülő nagycsoportosaink Delecato módszerén alapuló fejlesztő tornát gyakorolják napi rendszerességgel. Célunk a gyermekek iskolaérettsége. Részképességek idegrendszeri hátterének megalapozása, amely szükséges az iskolai sikeres beváláshoz. Segítjük a gyerekek önállóságának kialakulását, személyiségük nyiladozását, testi-lelki fejlődésüket.

Mi hiszünk a mozgásfejlesztő programunkban.

Mozgásfejlesztés

A mozgásfejlesztést kiemelten kezeljük.
A mozgásfejlesztő programunkkal, támogatjuk az idegrendszer érését heti 4 alkalommal, fejlesztő tornán vesznek részt gyermekeink, az 5. napon az óvodai testnevelés anyagát dolgozzuk fel.
A kicsik komplex szenzomotoros fejlesztésben részesülnek, a nagycsoportosok Delecato rendszerén alapuló mozgásokat gyakorolnak havi anyag lebontásban.
Nem csak a Reflextorna alapprogramja segíti a gyerekek testi fejlődését, hanem a tartásjavító, lábstatika erősítő gyakorlatok is beépülnek a gyerekek mindennapjaiba

Matematika, környezet

Matematikai megtapasztalások átszövik a mindennapjainkat, játékos formában jelennek meg azok a feldolgozandó ismeretek, melyek szükségesek lesznek az iskolai élethez.
A gyerekek játékos keretben ismerkednek a számok világával, ismerkednek az alap matematikai fogalmakkal, foglalkozások mentén fejlődik számfogalmuk, gondolkodásuk.
A környezeti nevelés beépül a mindennapi megtapasztalásaink közé. Évszakbontásokban ismerkednek a gyerekek a környező világunkkal.

Rajzolás, mintázás, kézimunka

Vizuális nevelés részeként szinte napi rendszerességgel kezdeményezünk vizuális foglalkozást, ahol a gyerekek megtapasztalhatják az anyagok minőségét, tulajdonságát ismerkednek a különböző technikákkal. Fejlődik észlelésük, finom-motorikájuk, szépérzékük. Játékos cselekedtetéseken keresztül megannyi élményt, ismeretet dolgozunk fel és ebből észrevétlenül tapasztalnak, tágul az ismeretük. Célunk a gyerekek grafomotoros képességének erősítése, felkészíteni az iskolai beválásra.

Anyanyelvi nevelés

A mesék, dalok, mondókák átszövik a mindennapokat. Ezzel gazdagítjuk a gyerekek szókincsét, fontosnak tartjuk a példamutató szép tiszta beszédet. A mesékhez, versekhez bábokat készítünk, bábelőadást szervezünk, valamint el is játsszuk azokat. A mesék többsége a népmesék birodalmából való, minden értékével, szépségével és szókincsbe beépülő szófordulataival. Beszédhallást és beszédértést segítő játékos gyakorlatainkkal támogatjuk a gyermekek beszédindítását, erősítjük a hallásfigyelmet.

Ének-zene, énekes játék

Ének-zenével és a dalos játékokkal nem csak a szókincset fejlesztjük, hanem a ritmusérzéket, a szépérzéket, töltődik a gyermekek lelke, a zene és a dal lelki nyugalmat és biztonságot ad a kicsiknek.
Óvodai életünket átszövi a dal, a zene. Mozgásfejlesztő foglalkozásainkon is megjelenik. A ritmus segíti a gyermek mozgáskoordinációjának kialakulását, fejlődését.

Étkeztetés

Feltálalt ételeink nem csak finomak, de gusztusosak, hogy a gyerekeknek legyen kedvük megkóstolni, ízlelni. Támogatjuk az „életigenlő” táplálkozást, kedvvel, mosolyogva. Segítjük azokat a gyerekeket, akiknek táplálkozási gondjaik vannak, környezetünkben önállókká válnak.
A gyermekek napi négyszer étkeznek. A menüsor összeállításánál fontos szempont az alapanyagok változatossága, frissessége.

Angol foglalkozás

Budai óvodánkban hetente 1 angol foglalkozást tart óvoda pedagógusunk.
Dunaharaszti óvodánkban lehetőség van fakultatív angol foglalkozásra.

Kinek ajánljuk Óvodánkat?

Tedd fel magadnak a kérdést:

Akkor gondolkozz Reflex oviban. Segítünk óvodai programunkkal.

Ha felmerülnek benned szülőként, ezek a mondatok, gondolatok.

Gyermekrendezvények
BEIRATKOZÁS

A felvétel egész évben folyamatos, azonban férőhelyeink korlátozott számban érhetők el. A beiratkozással akár hónapokra előre lefoglalhatja gyermeke férőhelyét, hogy biztosan tudjuk fogadni!

A beiratkozás menete:

HETIREND

Hétfő
Torna-mese-vizuális kezdeményezés

Kedd
Torna- mese-vers, ének-zene, dalos játék

Szerda
Torna-mese, matematikai kezdeményezés

Csütörtök
Torna-mese-vizuális kezdeményezés – Anyanyelvi fejlesztések

Péntek
Torna-mese-környezetismereti felfedezések

NAPIREND

Napirendünk a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, szükségleteihez, szokásaihoz igazodik.

 • 7.30 – 8.30  Beérkezés, szabadjáték
 • 8.30 – 9.00 Reggeli
 • 9.00 – 10.15 Foglalkozások heti rendnek megfelelően (mozgásfejlesztés – Reflextorna csoportos foglalkozás, ének –zene, Dalos játékok, ritmusfejlesztés, vizuális nevelés (rajz, mintázás) anyanyelvi nevelés – mese, vers anyanyelvi játékok, matematikai, környezetismereti megtapasztalások)
 • 10.15 – 10.30 Tízórai
 • 10.30 – 11.45 Játék a szabadban, séta
 • 11.45 – 12.00 Készülődés az ebédhez
 • 12.00 – 12.30 Ebéd
 • 12.30 – 12.45Tisztálkodás –hazabocsájtás-lefekvés
 • 12.45 – 14.45 Csendes pihenő
 • 14.45 – 15.30 Ébresztő, uzsonna
 • 15.30 – 17.00Szabad játék
 • Hazamenetel